Как протича гласуването?

Местните избори в Мюнхен се провеждат веднъж на шест години. На тях мога да гласувам точно три пъти: за кмет, за Общински съвет и за Районен комитет в съответната част на града. Докато изборът на кмет е съвсем ясен – просто отбелязвам желания кандидат, – изборът на Общински съвет и Районен комитет протича малко по-сложно. Ако предпочитам да гласувам на спокойствие, докато си пия кафето, няма проблем! Могат да ми изпратят бюлетините и у дома. Гласуването става по пощата.

Papierflieger

Как протича гласуването?

Местните избори в Мюнхен се провеждат веднъж на шест години. На тях мога да гласувам точно три пъти: за кмет, за Общински съвет и за Районен комитет в съответната част на града. Докато изборът на кмет е съвсем ясен – просто отбелязвам желания кандидат, – изборът на Общински съвет и Районен комитет протича малко по-сложно. Ако предпочитам да гласувам на спокойствие, докато си пия кафето, няма проблем! Могат да ми изпратят бюлетините и у дома. Гласуването става по пощата.

Wie läuft die Wahl des Stadtrats?

Toll, dass ich bei der Stadtratswahl so viele Möglichkeiten habe, meine Stimmen abzugeben! Aber was geht und was geht nicht?

Изборът на кмет

За кого всъщност гласувам?

Всяка партия (или сдружение) има право да издигне един кандидат за кмет. Важното е кандидатите да не са над 66 години и да са германски граждани.

Ами после?

Бюлетината за кмет е съвсем прегледна: в дясната колонка са изброени имената и професиите на кандидатите. В лявата колонка е посочена партията (или сдружението), в която членуват. За да избера, трябва просто да сложа кръстче някъде.

Какво става с гласа ми по-нататък ли?

При избора за кмет се прилага принципът на абсолютното мнозинство. Това значи, че печели този, който е получил повече от половината гласове. Често се случва нито един от кандидатите да не постигне абсолютно мнозинство. Тогава се провежда балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. При балотажа избирателят отива повторно до урните, но този път избира само между въпросните двама кандидати. Който от тях получи повече гласове, става кмет. Ако се стигне до балотаж, той се провежда точно две седмици след датата на местните избори.

Изборът на Общински съвет

За жалост изборът на Общински съвет е малко по-сложен. Ето защо можете да си поръчате чудесната брошура, в която всичко е обяснено съвсем подробно.

За кого всъщност гласувам?

На пръв поглед бюлетината за Общински съвет е малко плашеща. На нея има колонки с числа, а под тях – имена и още числа. Тези колонки представляват листите. Всяка партия (или сдружение) съставя списък на кандидатите, които издига. В един списък може да присъстват не повече от 80 имена. Кандидатите са подредени в списъците по място; посочени са и имената и професиите им. Това значи, че от бюлетината не става ясно какви възгледи застъпва конкретният кандидат. Ето защо е добре да се информирам предварително за кандидатите и техните програми или поне за партиите (сдруженията) им. Така ще знам какви са плановете им за Мюнхен през следващите шест години.

Аз и моите 80 гласа – бърза проверка:

  • Мога да сложа кръстче и готово – направил съм избор.
  • Мога да сложа кръстче и да задраскам от списъка кандидатите, които ми се струват неподходящи.
  • Мога да избера отделни кандидати, включително от различни листи.
  • На един кандидат мога да дам до три гласа.
  • Мога да сложа кръстче на листа и в допълнение да избера кандидати от други листи.

Не е зле, а?

Куму-нещо си и пана-еди-какво си

При избора за Общински съвет мога да гласувам не само за партии (или сдружения), ами и за конкретни лица. Невинаги кандидатите, които харесвам, са от една и съща партия (или сдружение). Така че ако искам да дам гласа си за кандидат X от листата на A и кандидат Y от листата на D, просто го правя, нищо че са от различни партии (или сдружения)! Това се нарича „панаширане“. Ами кумулирането? То означава, че искам да има повече кандидати като X. В такъв случай имам право да дам на този човек повече от един глас, но най-много три. За целта в съответното поле вместо кръстче мога да напиша „2“ или „3“ или да поставя няколко кръстчета.

Освен всичко друго, има и хора, при които е извършено предварително кумулиране. Тези хора присъстват няколко пъти в бюлетината или срещу имената им има няколко полета за отбелязване. Това е важно най-вече когато отбелязвам с кръстче дадена листа, тъй като така 80-те ми гласа не се разпределят равномерно сред всички хора в листата, а напротив – лицата с предварително кумулиране получават повече гласове. Ако не искам да става така, естествено, мога да задраскам имената им.

Специални желания? Няма проблем!

Мога да избера партия (или сдружение), като поставя кръстче срещу дадена листа. Наред с това мога да отбележа и кандидат от друга листа („панаширане“). Ако конкретен човек ми харесва повече, мога да го отбележа няколко – до три – пъти („кумулиране“). А ако някоя партия (или сдружение) ми допада много, но кандидат X от нейната листа не ми се струва никак подходящ, просто мога да го зачертая. С други думи, задрасквам името му.

Wie wählen Bild 4

Внимание, невалидна бюлетина!

Правилото е следното: желанието на избирателя трябва да личи ясно! Това значи, че ако отбележа 300 полета по цялата бюлетина или сложа кръстчета на всички листи, значи не съм проявил много разум. Значи и че бюлетината е невалидна. За жалост това е така и когато поставя старателно кръстчета срещу желаните кандидати, но не съм преброил правилно… Не е проблем да дам по-малко гласове. Бюлетината си остава валидна.

Какво става после с гласа ми?

Най-напред се пресмята колко места получава всяка партия. За целта се изчислява колко процента (от общия брой гласове) е получила всяка партия. Ако някоя партия например е получила 30% от гласовете, тя взима и 30% от местата в Общинския съвет. С други думи, 24 броя. След това се определя кой човек в партията получава място. Тук роля играят отделните гласове. Преброяват се всички гласове, които е получил даден кандидат (независимо дали чрез отбелязване на цяла листа, или директно). Онези с най-много гласове получават място в Общинския съвет. Ясно е, че кандидатите, получили кумулирани гласове, имат по-големи шансове да попаднат в Общинския съвет.

Избор на Районна комисия

Районната комисия, естествено, избирам само за района, в който живея. Броят на местата в Районната комисия зависи от големината на моя район. Този избор се извършва на същия принцип, както избора на Общински съвет. Мога да избера листа, да кумулирам, да панаширам и да зачертавам. И тук важи правилото, че имам право да поставя толкова кръстчета, колкото са местата в комисията.

Ein Stern

Харесва ли ми да ям безропотно каквото ми се сервира? Не. Тогава ще изляза да гласувам.

Menschen

Мога ли да си сглобя „дриймтийм“? Естествено – на местните избори в Мюнхен.

Zahnräder

Отборна игра на най-високо ниво. Добре дошли в градската политика на Мюнхен!

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.