Материали

Оттук мога да сваля или да поръчам материалите в уебсайта.

Материали за сваляне

Die Stadt München

Пояснителни филми

Мога да сваля филмите поотделно или в пакет. Всеки от тях има субтитри на немски, английски, хърватски, руски и турски език.

Сваляне на шестте пояснителни филма

Сваляне на отделни пояснителни филми

Сваляне на пояснително видео „Бюджетът“ (
30
MB) (
20
MB)
Сваляне на пояснително видео „Районният комитет“ (
24
MB) (
17
MB)
Сваляне на пояснително видео „Общинският съвет“ (
23
MB) (
17
MB)
Die Stadt München
Сваляне на пояснително видео „Общ поглед“ (
59
MB) (
34
MB)
Сваляне на пояснително видео „Кметът“ (
40
MB) (
27
MB)
Сваляне на пояснително видео „Администрацията“ (
22
MB) (
15
MB)

Kleine Anleitung zur Kommunalwahl

Comic

Darf ich wählen?

Flyer A6
Plakat A2

Wandzeitungen

Wandzeitung 1 "Meine Stadt"
Wandzeitung 2 "Entscheiden"
Wandzeitung 3 "Stadtratswahl"
Wandzeitung 4 "Beteiligung"
Ein Stern

Харесва ли ми да ям безропотно каквото ми се сервира? Не. Тогава ще изляза да гласувам.

Menschen

Мога ли да си сглобя „дриймтийм“? Естествено – на местните избори в Мюнхен.

Tortendiagramm

Ако искам да си сготвя супа, която освен всичко друго да е и вкусна, тогава трябва да подбера внимателно съставките.

Zahnräder

Отборна игра на най-високо ниво. Добре дошли в градската политика на Мюнхен!

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.