Имам ли право да гласувам?
Проверка
Аз съм над 18 години.
Имам германски паспорт/документ за самоличност.
Гражданин съм на държава членка на Европейския съюз.
Центърът на интересите ми е в Мюнхен от поне два месеца преди изборите.
ДА
НЕ

за съжаление в Бавария човек може да гласува едва когато навърши 18 години.
Има обаче и други начини да участвам.

За съжаление нямам право да гласувам, но мога да се включа по други начини.

Да! Имам право да гласувам*

Имам и други въпроси:

 

*Право на глас нямат онези,

  1. които не притежават такова право по силата на германско съдебно решение;
  2. на които по смисъла на германското законодателство като привременна или друга мярка е назначен попечител за всички техни дейности; същото важи и за случаите, в които обхватът на задълженията на попечителя не включва посочените в § 1896, ал. 4 и § 1905 от Гражданския кодекс задължения;
  3. които се намират в психиатрична клиника по силата на съдебно решение по § 63 във връзка с § 20 от Наказателния кодекс.

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.