Jak przebiegają wybory?

Wybory do monachijskich samorządowych władz organizowane są co sześć lat. A mianowicie są to wybory potrójne: na nadburmistrza (-ynię), do rady miasta i do komitetu dzielnicowego dla mojej dzielnicy. Podczas gdy wybór nadburmistrza (-yni) jest bardzo przejrzysty – tu należy zakreślić tylko jednego (-a) kandydata (-kę) – wybór do rady miasta oraz komitetu dzielnicowego jest trochę bardziej skomplikowany. Gdyby ktoś chciał głosować w spokoju, pijąc kawę – to żaden problem! Karta do głosowania może być również dostarczona bezpośrednio do domu. Należy po prostu uzgodnić głosowanie korespondencyjne.

Papierflieger

Jak przebiegają wybory?

Wybory do monachijskich samorządowych władz organizowane są co sześć lat. A mianowicie są to wybory potrójne: na nadburmistrza (-ynię), do rady miasta i do komitetu dzielnicowego dla mojej dzielnicy. Podczas gdy wybór nadburmistrza (-yni) jest bardzo przejrzysty – tu należy zakreślić tylko jednego (-a) kandydata (-kę) – wybór do rady miasta oraz komitetu dzielnicowego jest trochę bardziej skomplikowany. Gdyby ktoś chciał głosować w spokoju, pijąc kawę – to żaden problem! Karta do głosowania może być również dostarczona bezpośrednio do domu. Należy po prostu uzgodnić głosowanie korespondencyjne.

Jak przebiega wybór do rady miasta?

To wspaniale, że mam tak wiele możliwości oddania głosu w wyborach do rady miasta! Ale co da się zrobić, a co nie?

Wybór nadburmistrza (-yni)

Kogo właściwie wybieram?

Kandydata (-kę) na nadburmistrza (-ynię) może zgłosić każda partia (lub ugrupowanie wyborców (-czyń)). Obowiązuje zasada, że osoby kandydujące nie mogą mieć więcej niż 66 lat i muszą posiadać obywatelstwo niemieckie.

Jak to teraz działa?

Wybór nadburmistrza (-yni) jest bardzo przejrzysty: prawa kolumna zawiera nazwiska i zawody kandydatów (-ek). W lewej kolumnie wskazana jest partia polityczna (lub ugrupowanie wyborców (-czyń)), do której owi kandydaci (-tki) należą. Przy tym wyborze mogę postawić tylko jeden krzyżyk.

Co się stanie wówczas z moim głosem?

W przypadku wyborów nadburmistrza (-yni) obowiązuje bezwzględna większość. Oznacza to, że wygrywa ta osoba, która uzyska ponad połowę głosów. Często zdarza się, że żaden (-na) z kandydatów (-ek) nie osiągnie bezwzględnej większości głosów. Dochodzi wówczas do drugiej tury wyborów pomiędzy dwoma (dwiema, dwojgiem) kandydatami (-kami, -ów), którzy (-e) uzyskali największą liczbę głosów. W drugiej rundzie wszyscy muszą ponownie przyjść do urn wyborczych i tym razem mogą wybierać tylko między tym(i) dwoma (dwiema, dwojgiem) kandydatami (-kami, -ów). Ktokolwiek z nich zdobędzie najwięcej głosów, zostanie nadburmistrzem (-ynią). Jeśli konieczna będzie druga tura wyborów, wówczas odbywają się one dokładnie w dwa tygodnie po dacie wyborów samorządowych.

Wybory do rady miasta

Wybory do rady miasta są niestety trochę bardziej skomplikowane. Dlatego można zamówić świetną gazetkę ścienną, w której wszystko jeszcze raz będzie dokładnie wyjaśnione.

Kogo właściwie wybieram?

Na pierwszy rzut oka, karta do głosowania w wyborach do rady miasta wygląda nieco zbyt przytłaczająco. Są tam same kolumny z liczbami, a pod nimi same nazwiska z jeszcze większą ilością liczb. Te kolumny to są listy. Każda partia (lub ugrupowanie wyborców (-czyń)) tworzy własną listę kandydatów (-ek), których (-e) zgłasza do udziału w wyborach. Każda lista może liczyć maksymalnie 80 nazwisk. To są miejsca na liście lub osoby kandydujące. Są oni wymienieni z nazwiska i z podaniem tytułu zawodowego. Oznacza to, że niekoniecznie potrafię odczytać na karcie do głosowania, do czego poszczególni (-e) kandydaci (-ki) kandydują. W związku z tym jest byłoby rozsądne, aby wcześniej zdobyć informacje na temat kandydatów (-ek) i ich programów. Albo przynajmniej na temat zgłaszających ich (je) partii politycznych (ugrupowań wyborców (-czyń). W ten sposób dowiem się, co oni (one) właściwie zamierzają zrobić z Monachium w ciągu najbliższych sześciu lat.

Ja i moje 80 głosów – krótki przewodnik:

  • Mogę postawić krzyżyk przy nazwie listy i w ten sposób wybór zakończyć.
  • Mogę postawić krzyżyk przy nazwie listy i niektórych (-e) kandydatów (-ki), którzy (-re) mi nie odpowiadają z tej listy wykreślić.
  • Mogę zagłosować na pojedynczych (-e) kandydatów (-ki). Także z różnych list.
  • Na jednego (-ą) kandydata (-kę) mogę oddać do trzech głosów.
  • Mogę postawić krzyżyk przy nazwie listy i wybrać dodatkowo do tego jeszcze niektórych (-e) kandydatów (-ki) z innych list.

Nieźle, nieprawdaż?

Kumulacja głosów i głosowanie na kandydatów (-ki) z list wielu partii – co to takiego?!

W wyborach do rady miasta mam możliwość wyboru nie tylko partii politycznych (lub ugrupowań wyborców (-czyń)), ale także konkretnych osób. I nie zawsze ci, których popieram, należą do tej samej partii (lub ugrupowania wyborców (-czyń)). Jeśli chcę wybrać kandydata (-kę) X z listy A oraz kandydata (-kę) Y z listy D – mogę to zrobić! Pomimo faktu, że są oni (one) w różnych partiach politycznych (lub ugrupowaniach wyborców (-czyń)). A to oznacza głosowanie na kandydatów (-ki) z list wielu partii. A co z kumulacją? Oznacza to, że popieram kandydata (-kę) X tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Wtedy mogę po prostu przyznać tej osobie więcej niż jeden głos. Ale maksymalnie tylko trzy. Aby to zrobić, mogę umieścić w odpowiedniej kratce zamiast krzyżyka cyfrę 2 lub 3. Lub też mogę umieścić kilka krzyżyków w kratce. Ponadto występują jeszcze ludzie, których nazwiska zostały wstępnie skumulowane i którzy na karcie do głosowania po prostu pojawiają się kilka razy. Lub obok ich nazwisk zaznaczonych zostało kilka kratek do zakreślenia. Jest to szczególnie ważne, kiedy krzyżyk umieszczam przy nazwie listy. A to dlatego, że moje 80 głosów niekoniecznie równo rozkłada się pomiędzy osoby z tej listy. A ludzie, których nazwiska zostały wstępnie skumulowane, otrzymują więcej głosów. Jeśli tego nie chcę, oczywiście każdego mogę skreślić.

Życzenia dodatkowe – to żaden problem!

Mogę też wybrać partię (lub ugrupowanie wyborców (-czyń)) stawiając krzyżyk przy jej nazwie. Dodatkowo mogę też bezpośrednio zakreślić krzyżykiem kandydatów (-ki) z innych list (głosowanie na kandydatów (-ki) z list wielu partii). Jeżeli jakąś osobę uważać będę, za szczególnie znakomitą, mogę jej nazwisko zaznaczyć kilkukrotnie. Jednakże maksymalnie trzy razy (kumulacja). A jeżeli jakąś partię (lub ugrupowanie wyborców (-czyń)) będą uważać za szczególnie wartą poparcia, jakkolwiek kandydat(ka) X z tej listy nie będzie mi odpowiadać, wówczas też osobę taką mogę po prostu skreślić. Oznacza to, że nazwisko takiej osoby po prostu skreślam.

Uwaga – głos nieważny!

Obowiązuje ogólna zasada: wola wyborcy (-czyni) musi być rozpoznawalna! Jeżeli na karcie do głosowania rozdzielę poprawnie 300 głosów lub po prostu zaznaczę wszystkie listy, oznacza to, że prawdopodobnie nie zastanawiałem (-am) się nad tym zbyt długo. A zatem: głos nieważny. Niestety dzieje się tak również wtedy, gdy z namysłem rozdzielam krzyżyki pomiędzy wszystkich (-ie) moich (-je) kandydatów (-ki), lecz potem przeliczę się… Oddanie zbyt małej liczby głosów nie stanowi żadnego problemu. Karta do głosowania pozostaje ważna.

Co się stanie wówczas z moim głosem?

Przede wszystkim okazuje się, ile miejsc otrzymuje dana partia. W tym celu oblicza się, ile procent (całkowitej liczby głosów) otrzymała określona partia. Jeżeli na przykład partia zdobyła 30% głosów, wówczas otrzymuje również 30% miejsc w Radzie Miasta. A zatem 24 miejsca. Następnym krokiem jest ustalenie, które osoby z danej partii otrzymają te miejsca. Tu są teraz ważne poszczególne głosy. Podsumowane zostają wszystkie głosy otrzymane przez poszczególne osoby (niezależnie od tego, czy za pomocą krzyżyka przy nazwie listy, czy bezpośrednio przy nazwisku). A ci, którzy zdobędą najwięcej głosów, uzyskają mandaty w radzie miasta. Oczywiście, osoby, których nazwiska były silnie wstępnie skumulowane, mają większe szanse na zdobycie mandatów.

Wybór mojego komitetu dzielnicowego

Oczywiście wybieram komitet dzielnicowy tylko dla mojej dzielnicy. W zależności od wielkości mojej dzielnicy, komitet dzielnicowy może liczyć więcej lub mniej miejsc. Zasada obowiązująca przy tych wyborach jest taka sama, jak w wyborach do rady miasta. Mogę wybrać listę, kumulować głosy, głosować na kandydatów (-ki) z list wielu partii lub kandydatów (-tki) skreślać. Tu również obowiązuje zasada: mogę postawić tylko tyle krzyżyków, ile jest miejsc.

Ein Stern

Chcesz jeść po prostu tylko to, co pojawi się na stole? Nie. A więc lepiej weź udział w wyborach.

Menschen

Czy mogę zestawić mój osobisty zespół marzeń? Tak, oczywiście, w ramach monachijskich wyborów samorządowych.

Zahnräder

Czy ma to być pierwszoligowa gra zespołowa? A więc witamy w monachijskiej polityce miejskiej.

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.