Как работи моят град?

Политиката в Мюнхен работи на принципа на кръвообращението. Всички органи са свързани един с друг и си влияят взаимно. Така например кметът е председател на Администрацията. Администрацията и Районните комисии докладват пред Общинския съвет, който на свой ред решава кои проекти да изпълни. Общинският съвет пък упражнява контрол над кмета. Чрез избора си гражданите оказват влияние върху целия този процес. Иначе казано, те са двигателят на кръвообращението.

Zahnräder

Как работи моят град?

Политиката в Мюнхен работи на принципа на кръвообращението. Всички органи са свързани един с друг и си влияят взаимно. Така например кметът е председател на Администрацията. Администрацията и Районните комисии докладват пред Общинския съвет, който на свой ред решава кои проекти да изпълни. Общинският съвет пък упражнява контрол над кмета. Чрез избора си гражданите оказват влияние върху целия този процес. Иначе казано, те са двигателят на кръвообращението.

Какви ги мисли Администрацията?

Администрацията на Мюнхен е своеобразен екшън екип, тъй като тя се грижи за изпълнението на всички решения на Общината. Ако например се планира изграждане на нова улица, Администрацията превръща това намерение в реалност. Шеф на цялата Администрация е кметът. Разнообразните отдели, от които е съставена Администрацията, се ръководят от завеждащите отдели, които пък се избират от Общинския съвет.

Накъде изтича бюджетът на Мюнхен?

Бюджетът на Мюнхен обхваща всички приходи и разходи. Понастоящем тази сума възлиза на 7 милиарда евро годишно. Тя извира от градската хазна –своеобразното сърце на града – и изтича към различни сфери като домовете за социални грижи, улиците, училищата и екологията. От тези пари се плаща и на градските служители като детските възпитатели, уредниците на гробищни паркове, служителите на паркинги, преподавателите и др. Ковчежникът на града се избира от Общинския съвет.

Ако прочетеното дотук е събудило любопитството ви, непременно изгледайте и останалите филми, за да научите какво друго върши управата на Мюнхен.

Органиграмата на Мюнхен

В кръвообращението на политиката гражданите са кислородът, който вдъхва живот на цялата система. Те избират отделните политически органи и им възлагат управлението. Тези органи – кметът, Общинският съвет и Районните комисии – са тясно свързани един с друг. Те си сътрудничат, обсъждат въпросите на града и упражняват контрол един над друг. За да работи системата гладко, всички участници трябва да си подават топката като в добре обигран отбор. Плеймейкърите сме ние, гражданите. А който не участва, значи предпочита да седи в трибуните и да зяпа безучастно.

Как се внася предложение?

Голяма част от промените в Мюнхен започват с внасянето на предложение. Това става по следния начин: представете си предложението като лек бриз, който, подсилван от аргументи, прераства до бурния вятър на промените. Членове на Общинския съвет научават например, че в Мюнхен има твърде малко велосипедни алеи. Затова внасят предложение. То се проверява от съответните завеждащи отдели, а накрая компетентната административна структура изготвя заключение. Този документ се нарича „Предложение за решение“. Общинският съвет го гласува и ако всичко е наред, скоро се появява нова велосипедна алея. Предложения се внасят по всевъзможни теми. Те отключват истински бури на промените в Мюнхен.

Ein Stern

Харесва ли ми да ям безропотно каквото ми се сервира? Не. Тогава ще изляза да гласувам.

Menschen

Мога ли да си сглобя „дриймтийм“? Естествено – на местните избори в Мюнхен.

Tortendiagramm

Ако искам да си сготвя супа, която освен всичко друго да е и вкусна, тогава трябва да подбера внимателно съставките.

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.