Който иска да промени нещо, трябва да започне от дома си!

От страницата на местните избори Мюнхен мога да науча как се случват нещата. Тук има информация както как да си сглобя „дриймтийм”, така и как да се грижа за дърветата пред собствената си входна врата. Мога да надникна в дейността на мюнхенската общинска управа и нейните най-важни играчи.

Оттук можете да отворите упътването „Как протича гласуването за Общински съвет?“.

Stadt München

Който иска да промени нещо, трябва да започне от дома си!

От страницата на местните избори Мюнхен мога да науча как се случват нещата. Тук има информация както как да си сглобя „дриймтийм”, така и как да се грижа за дърветата пред собствената си входна врата. Мога да надникна в дейността на мюнхенската общинска управа и нейните най-важни играчи.

Оттук можете да отворите упътването „Как протича гласуването за Общински съвет?“.

Ein Stern

Харесва ли ми да ям безропотно каквото ми се сервира? Не. Тогава ще изляза да гласувам.

Menschen

Мога ли да си сглобя „дриймтийм“? Естествено – на местните избори в Мюнхен.

Tortendiagramm

Ако искам да си сготвя супа, която освен всичко друго да е и вкусна, тогава трябва да подбера внимателно съставките.

Zahnräder

Отборна игра на най-високо ниво. Добре дошли в градската политика на Мюнхен!

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.