Πως ψηφίζω;

Στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του Μονάχου μπορώ να ψηφίζω ανά έξι έτη. Και μάλιστα τρεις φορές: την ή τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Περιφερειακή Επιτροπή για τον συνοικισμό της πόλης μου. Ενώ οι εκλογές για την ή τον Δήμαρχο είναι πολύ συνοπτικές – σημειώνεις απλά ένα σταυρό για μια/έναν υποψήφιο – οι εκλογές για το Δημοτικό Συμβούλιο και την Περιφερειακή Επιτροπή είναι λίγο πιο περίπλοκες. Εάν θέλω να ψηφίσω καλύτερα με την ησυχία μου πίνοντας καφέ – κανένα πρόβλημα! Τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται και κατευθείαν στο σπίτι. Ψηφίζεις απλά δια αλληλογραφίας

Papierflieger

Πως ψηφίζω;

Στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του Μονάχου μπορώ να ψηφίζω ανά έξι έτη. Και μάλιστα τρεις φορές: την ή τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Περιφερειακή Επιτροπή για τον συνοικισμό της πόλης μου. Ενώ οι εκλογές για την ή τον Δήμαρχο είναι πολύ συνοπτικές – σημειώνεις απλά ένα σταυρό για μια/έναν υποψήφιο – οι εκλογές για το Δημοτικό Συμβούλιο και την Περιφερειακή Επιτροπή είναι λίγο πιο περίπλοκες. Εάν θέλω να ψηφίσω καλύτερα με την ησυχία μου πίνοντας καφέ – κανένα πρόβλημα! Τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται και κατευθείαν στο σπίτι. Ψηφίζεις απλά δια αλληλογραφίας

Wie läuft die Wahl des Stadtrats?

Toll, dass ich bei der Stadtratswahl so viele Möglichkeiten habe, meine Stimmen abzugeben! Aber was geht und was geht nicht?

Οι εκλογές για την ή τον Δήμαρχο

Ποιον ψηφίζω εκεί πραγματικά;

Κάθε κόμμα (ή ομάδα ψηφοφόρων) μπορεί να προτείνει μια ή έναν υποψήφιο για Δήμαρχο. Εδώ ισχύει, ότι οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν ξεπεράσει το 66ο έτος της ηλικίας τους και ότι θα πρέπει να έχουν την γερμανική υπηκοότητα.

Και πως ακριβώς γίνεται;

Οι εκλογές Δημάρχου είναι πολύ συνοπτικές, στη δεξιά στήλη αναγράφονται τα ονόματα και τα επαγγέλματα των υποψηφίων. Στην αριστερή στήλη το κόμμα (ή ομάδα ψηφοφόρων) στο οποίο ανήκουν. Σε αυτή την ψηφοφορία επιτρέπεται να σημειώσω ακριβώς μόνο έναν σταυρό.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια με τη ψήφο μου;

Στις εκλογές Δημάρχου ισχύει η απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζει όποιος συγκεντρώσει παραπάνω από τις μισές ψήφους. Συχνά συμβαίνει να μην συγκεντρώσει καμία ή κανένας υποψήφιος την απόλυτη πλειοψηφία. Τότε διεξάγεται δεύτερος γύρος εκλογών μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Στο δεύτερο γύρο εκλογών θα πρέπει να ψηφίσουν όλοι ξανά και μπορούν αυτή τη φορά να επιλέξουν μόνο μεταξύ αυτών των δυο υποψηφίων. Όποιος στη συνέχεια λάβει τις περισσότερες ψήφους γίνεται Δήμαρχος. Εάν είναι απαραίτητο να διεξαχθεί δεύτερος γύρος εκλογών, αυτές πραγματοποιούνται ακριβώς δυο εβδομάδες μετά την ημερομηνία των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών.

Οι εκλογές για το Δημοτικό Συμβούλιο

Οι εκλογές για το Δημοτικό Συμβούλιο είναι δυστυχώς λίγο πιο περίπλοκες. Για αυτό το λόγο υπάρχει εδώ ένα φυλλάδιο για τον τοίχο που μπορεί να παραγγείλει κανείς, στο οποίο επεξηγούνται όλα πιο αναλυτικά.

Ποιόν ψηφίζω εκεί πραγματικά;

Το ψηφοδέλτιο των εκλογών για το Δημοτικό Συμβούλιο είναι με την πρώτη ματιά αρκετά κουραστικό. Αναγράφονται πολλές στήλες με αριθμούς και από κάτω πολλά ονόματα με περισσότερους αριθμούς. Οι στήλες αποτελούν τις λίστες. Κάθε κόμμα (ή ομάδα ψηφοφόρων) συντάσσει μια λίστα με υποψήφιους που προτείνει. Σε κάθε λίστα μπορούν να αναγραφούν το μέγιστο 80 ονόματα. Αυτές αποτελούν τις θέσεις στις λίστες ή τους υποψήφιους. Αυτοί αναγράφονται εκεί με το όνομα και το επάγγελμά τους. Αυτό σημαίνει ότι στο ψηφοδέλτιο δεν μπορώ να διαβάσω τι εκπροσωπεί κάθε υποψήφιος. Για αυτό θα ήταν ωφέλιμο να ενημερωθώ νωρίτερα για κάθε υποψήφιο και το πρόγραμμά του. Ή τουλάχιστον για τα κόμματα (ομάδες ψηφοφόρων). Για να γνωρίζω τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν τα επόμενα έξι έτη στο Μόναχο.

Εγώ και οι 80 ψήφοι μου – γρήγορος έλεγχος:

  • Μπορώ να σημειώσω ένα σταυρό στη λίστα και τελείωσα με την ψηφοφορία.
  • Μπορώ να σημειώσω ένα σταυρό στη λίστα και να διαγράψω υποψήφιους από τη λίστα, οι οποίοι δεν μου ταιριάζουν.
  • Μπορώ να ψηφίσω μεμονωμένους υποψήφιους. Ακόμα και από διαφορετικές λίστες.
  • Μπορώ να δώσω σε μια υποψήφια / έναν υποψήφιο έως και τρεις ψήφους.
  • Μπορώ να σημειώσω ένα σταυρό στη λίστα και επιπρόσθετα να ψηφίσω μια/έναν υποψήφιο από άλλη λίστα.

Όχι και άσχημα, ε;

Και τι ακριβώς σημαίνει «Kumulieren» και «Panaschieren»;

Στις εκλογές για το Δημοτικό Συμβούλιο έχω τη δυνατότητα όχι μόνο να ψηφίσω κόμματα (ή ομάδες ψηφοφόρων), αλλά και συγκεκριμένα πρόσωπα. Και δεν είναι πάντα αυτοί που μου αρέσουν στο ίδιο κόμμα (ή ομάδα ψηφοφόρων). Εάν θέλω δηλαδή να ψηφίσω την/τον υποψήφιο X από τη λίστα A και την/τον υποψήφιο Y από την λίστα Δ – τότε επιτρέπεται να το κάνω! Ενώ είναι σε διαφορετικά κόμματα (ή ομάδες ψηφοφόρων). Και τι ακριβώς σημαίνει μετά το «Panaschieren» δηλ. ανοικτός συνδυασμός. Και το «Kumulieren» δηλ. συσσωρεύω; Αυτό σημαίνει ότι εάν θέλω να δώσω όσο το περισσότερο δυνατό ψήφους στον υποψήφιο X. Τότε μπορώ να δώσω σε αυτό το πρόσωπο παραπάνω από μια ψήφο. Αλλά το μέγιστο τρεις ψήφους. Για αυτό το σκοπό μπορώ να σημειώσω στο κουτάκι ένα 2 ή 3, αντί να σημειώσω σταυρό. Ή να σημειώσω περισσότερους σταυρούς στο κουτάκι.

Μετά υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία είναι ήδη συσσωρευμένα, και αναγράφονται πολλές φορές στο ψηφοδέλτιο. Ή έχουν περισσότερα κουτάκια δίπλα στο όνομά τους για να σημειωθεί ο σταυρός. Αυτό είναι τότε ιδιαίτερα σημαντικό, όταν σημειώσω σταυρό στη λίστα. Διότι έτσι δεν μοιράζονται οπωσδήποτε οι 80 ψήφοι μου ομοιόμορφα στα πρόσωπα αυτής της λίστας. Αλλά τα πρόσωπα, τα οποία είναι ήδη συσσωρευμένα, λαμβάνουν περισσότερες ψήφους. Εάν δεν το θέλω αυτό, μπορώ φυσικά να διαγράψω όσο θέλω

Ειδικές επιθυμίες – κανένα πρόβλημα!

Μπορώ δηλαδή να ψηφίσω ένα κόμμα (ή ομάδα ψηφοφόρων) με μια ψήφο στη λίστα. Και επιπρόσθετα μπορώ να ψηφίσω απευθείας υποψήφιους από άλλες («Panaschieren» δηλ. ανοικτός συνδυασμός). Εάν μου αρέσει ιδιαίτερα ένα πρόσωπο, μπορώ να του δώσω περισσότερους σταυρούς. Αλλά το μέγιστο τρεις («Kumulieren» δηλ. συσσωρεύω). Και εάν θεωρώ πολύ καλό ένα κόμμα (ή ομάδα ψηφοφόρων), αλλά δεν μου ταιριάζει η/ο υποψήφιος X από αυτή τη λίστα, τότε μπορώ αυτή ή αυτόν απλά να τους διαγράψω. Αυτό σημαίνει ότι διαγράφω απλά το όνομα.

Προσοχή, άκυρο!

Γενικά ισχύει: θα πρέπει να διακρίνεται η βούληση του ψηφοφόρου! Αυτό σημαίνει ότι εάν μοιράσω από εδώ και από εκεί στο ψηφοδέλτιο 300 ψήφους, ή σημειώσω απλά σταυρούς σε όλες τις λίστες, μάλλον δεν το πολυσκέφτηκα καλά. Οπότε: άκυρο. Δυστυχώς αυτό ισχύει και όταν μοιράσω επιμελώς όλους τους σταυρούς μου σε όλους τους υποψήφιούς μου και εν τέλει μετρήσω λάθος… Να δώσεις λιγότερες ψήφους δεν είναι πρόβλημα. Το ψηφοδέλτιο παραμένει έγκυρο.

Τι συμβαίνει μετά με την ψήφο μου;

Πρώτα καθορίζεται πόσες έδρες θα πάρει κάθε κόμμα. Για αυτό το σκοπό υπολογίζεται το ποσοστό (του συνόλου των ψήφων) που έλαβε ένα κόμμα. Εάν για παράδειγμα ένα κόμμα συγκέντρωσε 30% των ψήφων, θα λάβει και 30% των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή 24 έδρες. Στη συνέχεια καθορίζεται, ποιος από το κόμμα θα λάβει αυτές τις έδρες. Εδώ είναι σημαντικές οι μεμονωμένες ψήφοι. Όλες οι ψήφοι που έλαβε ένα πρόσωπο (άσχετα από ψήφους λίστας ή απευθείας ψήφους) συναθροίζονται. Και αυτοί με τις περισσότερους ψήφους λαμβάνουν στη συνέχεια τις έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φυσικά, οι υποψήφιοι που έχουν συσσωρευτεί έντονα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να λάβουν έδρες.

Οι εκλογές για την Περιφερειακή Επιτροπή μου

Φυσικά την Περιφερειακή Επιτροπή την ψηφίζω μόνο για το συνοικισμό της πόλης μου. Από το μέγεθος του συνοικισμού εξαρτάται ο αριθμός των εδρών στην Περιφερειακή Επιτροπή. Ουσιαστικά σε αυτές τις εκλογές γίνεται το ίδιο όπως και στις εκλογές για το Δημοτικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται να ψηφίσω μια λίστα, να συσσωρεύσω, να συνδυάσω ανοιχτά ή να διαγράψω. Και εδώ ισχύει: μπορώ να σημειώσω τόσους σταυρούς, όσες έδρες υπάρχουν.

Ein Stern

Να φάω απλά ότι σερβίρεται στο τραπέζι; Όχι. Τότε καλύτερα να ψηφίσω.

Menschen

Να σχηματίσω την προσωπική ομάδα των ονείρων μου; Φυσικά, στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές Μονάχου.

Zahnräder

Teamplay στην Α΄ εθνική κατηγορία; Καλώς ήρθες στην δημοτική πολιτική Μονάχου.

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.