Кого да избера?

Месните избори са моята възможност да изпратя своя „дриймтийм” в Общинския съвет и в Районния комитет. Важно е да гласувам, защото тези хора решават например как да се разпредели бюджетът на града. От мое име те избират и сред кандидатите за други длъжности като ръководители на административните отдели (завеждащи отдели). Кмета избирам аз. Начело на тима ми ще застане само онзи, който работи върху проблемите ми и олицетворява визията ми за Мюнхен.

Hüte

Кого да избера?

Месните избори са моята възможност да изпратя своя „дриймтийм” в Общинския съвет и в Районния комитет. Важно е да гласувам, защото тези хора решават например как да се разпредели бюджетът на града. От мое име те избират и сред кандидатите за други длъжности като ръководители на административните отдели (завеждащи отдели). Кмета избирам аз. Начело на тима ми ще застане само онзи, който работи върху проблемите ми и олицетворява визията ми за Мюнхен.

Кара ли скейтборд кметът на Мюнхен?

Кметът е лицето на града и има думата за почти всичко, което се случва в Мюнхен. Всяко нещо – от светофара на моята улица до рампата за скейтборди в парка – в даден момент се озовава на кметското бюро. Ето как градоначалникът вплита в политиката на града темите, които са важни за него. Сред тези теми може да са жилищната политика, репетиционните зали и рампите за скейтборди. Освен това кметът управлява Общинския съвет и Администрацията.

Какви ги върши Районният комитет?

Двадесет и петте мюнхенски района са всичко друго, но не и беззъби тигри. Те са една от особеностите на Мюнхен, която прокарва мост между жителите на градските райони и служителите в кметството. Ако например се разглежда запазването на дърветата в дадена част на града или строежът на паркинг за велосипеди, думата за това решение има и Районният комитет. Гражданите могат да се обръщат пряко към членовете на Районния комитет. За Общината тези членове са като мрежа от посланици. И, разбира се, гражданите на Мюнхен избират пряко тези своеобразни лица за връзка.

От кой отбор е Общинският съвет?

Решенията в Община Мюнхен се взимат от Общинския съвет (съвместно с кмета). Освен това Общинският съвет представлява гражданите в кметството, като контролира работата на Администрацията и на кмета. И Общинският съвет се избира пряко от жителите на Мюнхен. Тъй като за членовете на Общинския съвет няма петпроцентов праг, буквално всеки глас е от значение.

Ако прочетеното дотук е събудило любопитството ви, непременно изгледайте и останалите филми, за да откриете какво друго върши Община Мюнхен.

Информация за кандидатите

Който желае да научи повече за кандидатите за Общински съвет, може да надникне в страниците на съответните партии и коалиции.

Ein Stern

Харесва ли ми да ям безропотно каквото ми се сервира? Не. Тогава ще изляза да гласувам.

Tortendiagramm

Ако искам да си сготвя супа, която освен всичко друго да е и вкусна, тогава трябва да подбера внимателно съставките.

Zahnräder

Отборна игра на най-високо ниво. Добре дошли в градската политика на Мюнхен!

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.