Czy mogę wybrać?
Sprawdź
Mam 18 lat lub więcej.
Mam niemiecki paszport/ dowód osobisty.
Jestem obywatelem (-ką) jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Już co najmniej na dwa miesiące przed wyborami moje centrum interesów życiowych mieści się w Monachium.
TAK
NIE

W Bawarii można głosować niestety dopiero od ukończenia 18 roku życia.
Lecz są też inne możliwości zaangażowania się.

Niestety nie wolno mi brać udziału w wyborach, ale są inne sposoby zaangażowania się.

Tak! Mogę brać udział w wyborach*

Mam jednak dalsze pytania:

 

*Wyłączony z prawa do udziału w wyborach jest każdy, kto na mocy sentencji wyroku niemieckiego sądu jest pozbawiony praw wyborczych.

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.