Co przynoszą wybory?

Masz już dość tej starej śpiewki? Poprzez udział w wyborach samorządowych mam możliwość współdecydowania w sprawach tego, co dzieje się w Monachium. To moja okazja, aby wpłynąć na sprawy, które rozgrywają się bezpośrednio w moim otoczeniu. Ponieważ to, co jest stawiane na stole, sprawia różnicę.

Hände die aufzeigen

Co przynoszą wybory?

Masz już dość tej starej śpiewki? Poprzez udział w wyborach samorządowych mam możliwość współdecydowania w sprawach tego, co dzieje się w Monachium. To moja okazja, aby wpłynąć na sprawy, które rozgrywają się bezpośrednio w moim otoczeniu. Ponieważ to, co jest stawiane na stole, sprawia różnicę.

A oto 10 powodów, dla których wybory samorządowe są takie ważne

Pfeil Links

1. Ponieważ mam swoje zdanie.

Nie muszę jeść tego, co mi ktoś po prostu postawi na stole. Również w sprawach mojego miasta chciał(a)bym współdecydować i wyrażać swoje zdanie.

Töpfe

2. Ponieważ chcę coś zmienić, tu na miejscu.

Myślmy globalnie, działajmy lokalnie. Jeżeli chcę coś zmienić w świecie, to muszę zacząć tu na miejscu, od polityki samorządowej.

Blumentöpfe

3. Ponieważ mój głos współdecyduje.

Każdy głos się liczy, ponieważ tu nie ma pięcioprocentowego progu wyborczego. Szczególnie w wyborach samorządowych, wyniki frekwencji są często bardzo słabe. Dlatego też mój głos jest decydujący.

Hürde

4. Ponieważ brak udziału w wyborach niczego nie daje.

Brak udziału w wyborach w niczym nie pomaga. Jeśli chcę, aby moje interesy i wizje dotyczące Monachium przybrały realny kształt, muszę zabrać głos. A zatem współdecyduję, jak ma się kształtować rozwój Monachium przez najbliższe sześć lat.

Kalender

5. Ponieważ mam do tego prawo.

W Niemczech to obywatele (-ki) decydują o tym, co dzieje się w polityce. I nie pozwolę tego prawa sobie odebrać.

Hände die aufzeigen

6. Ponieważ mam wybór, a rozmaitość kandydatów jest ogromna.

Zwłaszcza w wyborach lokalnych mogę oddać wiele głosów, i jest liczne grono kandydatów (-ek) spośród których mogę wybierać. Tym większe są moje możliwości znalezienia odpowiednich przedstawicieli (-ek), na ręce których mogę złożyć moje petycje.

Eine Rechnung wird untersucht

7. Ponieważ to mój głos będzie decydował o tym, kto decyduje.

Politycy (-czki) podejmują wiele ważnych rozstrzygnięć, które wywierają wpływ na moje życie, moje miasto i na moją przyszłość. Dlatego to ja chcę wybierać tych polityków (te polityczki), którzy (-re) te decyzje podejmują.

Stadtrat

8. Ponieważ demokracja beze mnie nie funkcjonuje.

Polity(cz)kom wolno robić tylko to, co im obywatele (-ki) zlecili. Jeżeli nie biorę udziału w wyborach, to niczego im nie zlecam i cały system nie funkcjonuje jak należy. Polityka żyje za sprawą uczestnictwa.

Hände die an einem Seil ziehen

9. Ponieważ wybieram tych, którzy reprezentują moje interesy.

Chcę, aby ludzie z Ratusza, reprezentowali moje interesy. Dlatego to ja decyduję, kto zasiądzie w Ratuszu. W końcu to oni podejmują decyzje, które wywierają bezpośredni wpływ na moje życie.

Ein gelber Schreibtisch

10. Dlatego, że moja przyszłość leży w moim ręku.

Nie chcę tylko czekać i przyglądać się temu, co nadejdzie, lecz chcę aktywnie współkształtować moją przyszłość. Ponieważ dla mnie jest ważne, aby w przyszłości żyć w takim społeczeństwie miejskim, w którym żyć warto.

Stadt
Pfeil Rechts

Jak smakuje polityka samorządowa?

Die Stadt München

Polityka samorządowa reguluje sprawy, które dotyczą ludzi bezpośrednio w ich miejscu zamieszkania. Do tego należy budownictwo mieszkaniowe, podobnie jak przyjazna dla klimatu komunikacja dzięki powstawaniu nowych linii metra lub rozbudowa bibliotek miejskich. W politycznej dżungli, polityka samorządowa oznacza również drzewo, które rośnie przed moim oknem. Stanowi ona podstawę polityki. Podobnie jak jednostki samorządowe – to gminy, miasta oraz powiaty tworzą fundamenty Republiki Federalnej Niemiec.

Uczestnictwo obywatelskie

 

Masz chęć samemu (-j) ustalać reguły? Do polityki miejskiej wolno się wmieszać każdemu (-ej). A wybory są moim najbardziej bezpośrednim sposobem na skorzystanie z tej okazji. Są też inne sposoby, aby moje petycje wnieść do Ratusza. Na przykład poprzez obywatelskie zgromadzenia, inicjatywy lub referenda. Ponadto, wszyscy (-tkie) obywatele (-ki) mają prawo wstąpić do określonej partii lub kandydować w wyborach na radnych (-e) miasta lub nadburmistrza (-ynię). Więc pozostaje tylko pytanie: Czy angażować się każdego dnia, czy też właściwy kurs ustalać co sześć lat?

Menschen

Czy mogę zestawić mój osobisty zespół marzeń? Tak, oczywiście, w ramach monachijskich wyborów samorządowych.

Tortendiagramm

Chcesz ugotować zupę, która również będzie smakować? A więc udoskonal przepis na wybory.

Zahnräder

Czy ma to być pierwszoligowa gra zespołowa? A więc witamy w monachijskiej polityce miejskiej.

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.