Jak funkcjonuje moje miasto?

Polityka w Monachium funkcjonuje tak jak układ krążenia. Wszystkie organy są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziaływają. A zatem nadburmistrz(yni) jest zwierzchnikiem (-czką) administracji. Administracja i komitety dzielnicowe informują radę miasta, a ta z kolei decyduje, które projekty będą realizowane. Natomiast rada miasta kontroluje nadburmistrzynię lub nadburmistrza. Poprzez dokonany przez siebie wybór, obywatele i obywatelki wywierają wpływ na cały proces. W ten sposób stymulują pracę układu krążenia.

Zahnräder

Jak funkcjonuje moje miasto?

Polityka w Monachium funkcjonuje tak jak układ krążenia. Wszystkie organy są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziaływają. A zatem nadburmistrz(yni) jest zwierzchnikiem (-czką) administracji. Administracja i komitety dzielnicowe informują radę miasta, a ta z kolei decyduje, które projekty będą realizowane. Natomiast rada miasta kontroluje nadburmistrzynię lub nadburmistrza. Poprzez dokonany przez siebie wybór, obywatele i obywatelki wywierają wpływ na cały proces. W ten sposób stymulują pracę układu krążenia.

O czym rozmyśla administracja?

Administracja to zespół zadaniowy polityki monachijskiej. Ponieważ jego zadaniem jest, aby decyzje Ratusza nabierały także realnych kształtów. Na przykład, jeśli chodzi o budowę nowej drogi, zadaniem administracji jest realizacja tego projektu. Zwierzchniczką lub zwierzchnikiem całej administracji jest nadburmistrzyni lub nadburmistrz. Różnymi wydziałami merytorycznymi, które składają się na administrację, kierują naczelnicy (-czki) wydziałów. Oni (-e) z kolei są wybierani (-e) przez radę miasta.

Dokąd wypływa budżet Monachium?

Budżet obejmuje wszystkie dochody i wydatki Monachium. Obecnie wynosi on 7 miliardów euro rocznie. Pieniądze te są pompowane przez stanowiącą serce miasta kasę miejską do różnych dziedzin zapotrzebowania. Na przykład na utrzymanie domów opieki, dróg, szkół lub na ochronę środowiska. Z pieniędzy tych wypłacane są też pensje wielu pracowników miasta, takich jak nauczyciele (-ki) przedszkolni (-e), administratorzy (-rki) cmentarzy, kontrolerzy (-rki) ruchu oraz nauczyciele (-ki) szkolni (-e). Skarbniczkę lub skarbnika miasta wybiera rada miasta.

Zaciekawiło to Cię? A zatem bezwarunkowo musisz obejrzeć też inne filmy i dowiedzieć się, czym jeszcze polityka monachijska się zajmuje.

Struktura organizacyjna Monachium

W układzie krążenia polityki, obywatele (-ki) stanowią niejako tlen, który nadaje życie całemu systemowi. A to dlatego, że wybierają oni (one) różne organy polityczne i tym samym przyznają im mandat do zarządzania. Organy takie, jak nadburmistrz(yni), rada miasta, komitety dzielnicowe oraz administracja, są ze sobą ściśle powiązane. Pracują one w warunkach komunikacji wzajemnej, dyskutują ze sobą i kontrolują się nawzajem. Aby system mógł dobrze działać, wszyscy uczestnicy muszą kooperować ze sobą jak dobrze zgrany zespół. A rozgrywającymi jesteśmy my – mieszkańcy (-ki) miasta. A ci, którzy nie biorą udziału, są nieobecni na boisku i oddają pole gry innym.

Jak przebiegają prace nad każdym wnioskiem?

Wiele zmian w Monachium rozpoczyna się od wniosków rady miasta. I działa to w sposób następujący: Wniosek można przedstawić jako łagodną bryzę, która wraz z liczbą argumentów narasta aż do silnego wichru przemian. Na przykład radni miejscy dowiadują się, że w Monachium jest zbyt mało ścieżek rowerowych. A zatem stawiają wniosek. Wniosek jest sprawdzany przez właściwe wydziały merytoryczne, a na koniec kompetentny dział administracji przygotowuje propozycję decyzji. Dokument taki nazywa się projektem uchwały. Głosuje się nad nią w radzie miasta, i jeżeli wszystko przebiega dobrze, wkrótce powstaje nowa ścieżka rowerowa. Podobne wnioski można wysuwać na wszystkie możliwe tematy i wywoływać w Monachium prawdziwe burze przemian.

Ein Stern

Chcesz jeść po prostu tylko to, co pojawi się na stole? Nie. A więc lepiej weź udział w wyborach.

Menschen

Czy mogę zestawić mój osobisty zespół marzeń? Tak, oczywiście, w ramach monachijskich wyborów samorządowych.

Tortendiagramm

Chcesz ugotować zupę, która również będzie smakować? A więc udoskonal przepis na wybory.

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.