Pot să votez?
Verificare
Am minim 18 ani.
Am un pașaport / o carte de identitate german/ă
Sunt cetățean* al unui stat membru al Uniunii Europene.
Locuiesc și trăiesc în München de cel puțin două luni înainte de alegeri.
DA
NU

Din păcate, în Bavaria se poate vota abia de la vârsta de 18 ani.
Însă există alte posibilități de implicare.

Da! Pot să votez*

Dar mai am câteva întrebări:

 

*Nu are drept de vot o persoană care, ca urmare a unei sentințe judecătorești în Germania, nu are drept de vot.

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.