Επιτρέπεται να ψηφίσω;
Ο έλεγχος
Είμαι 18 ετών ή άνω των 18.
Έχω γερμανικό διαβατήριο / δελτίο ταυτότητας.
Είμαι πολίτης ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχω εδώ και τουλάχιστον δυο μήνες πριν από τις εκλογές το επίκεντρο της ζωής μου στο Μόναχο
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Δυστυχώς, στην Βαυαρία έχουν δικαίωμα ψήφου τα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.
Ωστόσο, υπάρχουν άλλες δυνατότητες ενασχόλησής μου με τα κοινά.

Δυστυχώς δεν επιτρέπεται να ψηφίσω, όμως υπάρχουν άλλες δυνατότητες να δραστηριοποιηθώ.

Ναι! Επιτρέπεται να ψηφίσω*

Όμως έχω ακόμα απορίες:

 

*Αποκλείεται από το δικαίωμα ψήφου, όποιος δεν κατέχει το δικαίωμα ψήφου βάσει γερμανικής δικαστικής απόφασης.

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.