Kogo będę wybierać?

Wybory samorządowe stanowią moją szansę, aby mój osobisty zespół marzeń wysłać do rady miejskiej oraz do komitetu dzielnicowego. Jest to ważne, ponieważ ludzie ci decydują, przykładowo, jak dzielić pieniądze budżetu miejskiego i wybierają w moim imieniu innych urzędników, takich jak szefowie administracji (naczelnicy (-czki) wydziałów). Nadburmistrza lub nadburmistrzynię wybieram bezpośrednio. Tylko ten lub ta, który (-a) najlepiej reprezentować będzie moje życzenia i najlepiej wypromuje moją wizję dla Monachium, poprowadzi mój zespół.

Hüte

Kogo będę wybierać?

Wybory samorządowe stanowią moją szansę, aby mój osobisty zespół marzeń wysłać do rady miejskiej oraz do komitetu dzielnicowego. Jest to ważne, ponieważ ludzie ci decydują, przykładowo, jak dzielić pieniądze budżetu miejskiego i wybierają w moim imieniu innych urzędników, takich jak szefowie administracji (naczelnicy (-czki) wydziałów). Nadburmistrza lub nadburmistrzynię wybieram bezpośrednio. Tylko ten lub ta, który (-a) najlepiej reprezentować będzie moje życzenia i najlepiej wypromuje moją wizję dla Monachium, poprowadzi mój zespół.

Czy nadburmistrz(yni) Monachium jeździ na deskorolce?

To nadburmistrz(yni) kształtuje oblicze miasta i ma coś do powiedzenia nieomal w każdej sprawie, która dzieje się w Monachium. A zatem od sygnalizacji świetlnej, aż po skatepark, wszystko to ląduje na biurku nadburmistrza (-yni). I tak głowa miasta uzupełnia politykę miejską tematami, które są dla niego (-j) ważne. To może być polityka mieszkaniowa, sale prób lub tory deskorolkowe. Ponadto nadburmistrz(yni) kieruje radą miasta i jego administracją.

O czym decyduje komitet dzielnicowy?

25 monachijskich komitetów dzielnicowych to nic innego niż „bezzębne tygrysy”. Są one charakterystyczną cechą Monachium. Łączą one bezpośrednio politykę Ratusza z mieszkańcami (-kami) dzielnic miasta. Komitet dzielnicowy może mieć coś do powiedzenia w sprawie np. zachowania drzew w dzielnicy lub budowy hali parkingowej dla rowerów. Dla obywateli (-ek) członkowie komitetów dzielnicowych są bezpośrednimi osobami kontaktowymi na miejscu. Dla rady miasta stanowią oni sieć ambasadorów (-ek). I oczywiście mieszkańcy (-ki) Monachium wybierają bezpośrednio swoje bezpośrednie osoby kontaktowe.

Kto rozdaje karty w radzie miasta?

W monachijskim Ratuszu o wszystkim decyduje rada miasta (wraz z nadburmistrzem (-ynią)). Ponadto rada miasta reprezentuje obywatel(k)i w Ratuszu, kontrolując pracę administracji i nadburmistrza (-yni). Również rada miasta jest wybierana bezpośrednio przez mieszkańców (-ki) Monachium. A ponieważ w głosowaniu na radnych (-e) miejskich (-ie) nie obowiązuje pięcioprocentowy próg wyborczy, liczy się każdy głos – w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.

Zaciekawiło to Cię? A zatem bezwarunkowo musisz obejrzeć też inne filmy i dowiedzieć się, czym jeszcze polityka monachijska się zajmuje.

Informacje o kandydat(k)ach

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kandydatów (-ek) ubiegających się o wybór do rady miasta, zajrzyj na strony poszczególnych partii oraz sojuszy wyborczych.

Ein Stern

Chcesz jeść po prostu tylko to, co pojawi się na stole? Nie. A więc lepiej weź udział w wyborach.

Tortendiagramm

Chcesz ugotować zupę, która również będzie smakować? A więc udoskonal przepis na wybory.

Zahnräder

Czy ma to być pierwszoligowa gra zespołowa? A więc witamy w monachijskiej polityce miejskiej.

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.