Smijem li glasati?
Provjera
Imam 18 godina ili više.
Posjedujem njemačku putovnicu / osobnu iskaznicu.
Ja sam građanin/građanka države članice u Europskoj Uniji.
Imam najmanje dva mjeseca prije izbora boravište u Münchenu.
DA
NE

U Bavarskoj pravo glasa na izborima imaju osobe tek kad navrše 18 godina.
Postoje i druge mogućnosti kako me se može angažirati.

Na žalost ne mogu glasati, ali postoje druge mogućnosti da se angažiram.

Da! Smijem glasati*

Ali imam još pitanja:

 

*Izuzet od prava glasanja je,

  1. tko slijedom njemačke presude ne posjeduje pravo na glasanje,
  2. onaj, za koga je za vršenje svih činova određen skrbnik prema njemačkom pravu ne samo u okviru privremene mjere; to važi i onda, kada krug zadataka skrbnika ne obuhvaća činidbe navedene u § 1896 st. 4 i § 1905 knjige građanskih zakona,
  3. onaj tko se na temelju naredbe prema § 63 u vezi sa § 20 knjige kaznenih zakona nalazi u psihijatrijskoj bolnici.

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.