Σύνδεσμοι

Για να μην χαθώ στην πολιτική ζούγκλα της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκω εδώ όλους τους σχετικούς συνδέσμους για τις διάφορες αρχές της πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης του Μονάχου. Επίσης εδώ υπάρχουν υποδείξεις για το που θα βρω περαιτέρω πληροφορίες για να ενημερωθώ για θέματα όπως τη δημοκρατία και συμμετοχή.

Περαιτέρω σύνδεσμοι

Unsere Website verwendet Matomo, dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst. Matomo verwendet “Cookies”. Sie haben hier die Möglichkeit, der Verwendung von Matomo und der entsprechenden Cookies zuzustimmen. Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Aktivität verfolgen, klicken Sie "ablehnen". Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.